Text in English
Installatie Arti Installatie Arti
Installatie free free at last, op de tentoonstelling 'Inventors, Movers, Makers' in Arti et Amicitiae te Amsterdam 2005, 400 x 295 x 310 cm

Toelichting op het werk "De motieven van mijn werk zijn enerzijds de persoonlijke belevingswereld – persoonlijke herinneringen, verbeeldingen, herinterpretaties – en anderzijds beelden van het zwarte zelfbewustzijn – de beelden van de strijd van zwarte emancipatie, historische opnames etc. Vanuit deze elementen bouw ik aan een beeld van een geloof in het in de wereld zijn als persoon en als zwarte. Het is voor mij een noodzaak om voor dit doel tekst en beeld te combineren.

De tekst die ik in mijn beelden gebruik, zijn geen verwijzingen naar enig geloof of betekenis, het zijn net als de beelden persoonlijke herinneringen, verbeeldingen, herinterpretaties, of historische teksten uit de strijd voor zwarte emancipatie. "Net als de beelden zijn het elementen, en moeten zij omgewerkt worden tot een nieuw tekstbeeld"

De relatie tussen voorstellingen en teksten bouwt zich – inhoudelijk - op via de verstrengelingen van de herinneringssporen van elk van hen. Voor die verstrengeling zoek ik een vorm waarin zij evenwichtig en gelijkwaardig naast elkaar komen staan. Dit vereist een andere aanpak. De complicatie is, dat woord en figuratie niet beeldend direct in elkaar op kunnen gaan (afgezien van in fantasierijke grafische spielereien). Het in schilderijen met figuratie ook een integrale woord-ruimte plaatsen houdt in dat ik de figuratie en de tekst elk hun eigen (rest)ruimte moet geven en dat als een beeld (ruimtelijkheid) moet maken. Alleen dan krijgt voor mij de tekst door zijn verhouding tot voorstelling in één beeld die inhoudelijkheid, die niet via die andere aspecten te benaderen is." - Iris Kensmil